Thursday, January 21, 2010

Duyên Khởi - Big Bang

Đêm khuya,
Trăng thoát kén trời.
Mở bung vũ trụ,
Muôn sao hiện hình.


Sớm mai,
Chuông vọng lời kinh.
Thiền hành lối nhỏ,
Bụi trần vướng chân.


Huyền Lam - 21-1-2010
No comments:

Post a Comment

Góp ý: